Potrošačima pružamo informacije isključivo na osnovu sopstvenih istraživanja. Potrošačima omogućavamo da kroz upoređivanje kvaliteta i cena za robe i usluge odaberu najbolju ponudu. Utičemo i na vidove nepoštene poslovne prakse kroz otvoren dijalog između: trgovaca, odnosno davaoca usluga, nadležnih državnih organa i organizacija potrošača.