Asocijaciju potrošača Srbije - APOS čine individualni članovi (fizička lica) i lokalne organizacije potrošača:

 

#Pokret potrošača – Bor

#Pokret potrošača - Požarevac

#Ravnopravni potrošač - Novi Sad

#Udruženje građana za zaštitu potrošača "Košava" – Vršac

#Udruženje potrošača i korisnika javnih usluga – Šabac

#Udruženje potrošača - Valjevo

 

 


 

Pokret potrošača – Bor

 

zastupnik: Zoran Andrejić

 

Br računa u banci: Alpha bank 180-7101210000741-19

PIB: 103131390

Matični br: 17527703

bor@apos.org.rs

 

 

 

 

 

 


 

Pokret potrošača - Požarevac

 

zastupnica: Dragana Stojković

 

Br računa u banci: Banka Intesa 160-150534-09

PIB: 103724857

Matični br: 17623354

pozarevac@apos.org.rs

 

 


 

Ravnopravni potrošač - Novi Sad

 

 

 

zastupnik: Bogdan Popović

 

Br računa u banci: NLB Banka 310-207616-08


PIB: 103416495


Matični br:08817057


novisad@apos.org.rs

 

 

 


 

Udruženje građana za zaštitu potrošača "Košava" – Vršac

 


zastupnica: Olgica Lukač

 

Br računa u banci: Vojvođanska banka NBG group 355 - 1069616 - 40


PIB: 103755244


Matični br: 08839590


vrsac@apos.org.rs

 

 


 

Udruženje potrošača i korisnika javnih usluga – Šabac

 zastupnica: Dragana Simić Antonijević

 

 

Br računa u banci: Alfa banka: 180- 141121001354036


PIB:103723359


Matični br: 17621904


sabac@apos.org.rs

 


 

Udruženje potrošača - Valjevo

 

zastupnica: Marijana Višić-Vićanović

 

Br računa u banci:


PIB:106925615


Matični br:


valjevo@apos.org.rs