thumb
Kampanje

"Izbori se da znaš"

March 23, 2016

 

Asocijacija potrošača Srbije –APOS  učestvovala u kampanji ’’Izbori se da znaš’’

 

Na inicijativu ALHem – Alternative za bezbednije hemikalije, ova organizacija civilnog društva  u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)  tokom poslednjih  6 meseci je realizovala kampanju „Izbori se da znaš!“.

 

Cilj kampanje je provera sprovođenja odredbi Zakona o hemikalijama koje se odnose na informisanje potrošača o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u potrošačkim proizvodima i podizanja svesti o značaju informisanja potrošača o ovim supstancama. Partneri u sprovođenju ove kampanje bila su  tri udruženja potrošača CEPS, APOS i FORUM, kao i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

 

Preuzmite korisne brošure