thumb
Kampanje

Koliko poznajete svoja prava u oblasti komunalnih usluga

November 16, 2017

 

Komunalne delatnosti su od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem. Ova anketa je deo aktivnosti APOS-a u istraživanju koliko potrošači poznaju svoja prava u oblasti komunalnih usluga