Rezultati istraživanja pokazuju da je neophodno pojačano raditi na edukaciji i  informisanju potrošača, kao i na usklađivanju sa evropskim standardima. Država je u obavezi da uskladi a proizvođači da primene regulative o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane do kraja aprila 2015. godine.


 

Da li verujete u istinitost nutritivnih i zdravstvenih izjava? %
Verujem 13
Delimično 61.5
Ne verujem 25.5


Potrošači ne znaju šta su to nutritivne i zdravstvene izjave i ne prave razliku između njih, a o tome šta su probiotici zna tek 64%  ispitanika, pokazali su preliminarni rezultati istraživanja koje sprovodi IHIS Nutricionizam, članica Ihis Naučno-tehnološkog parka, u saradnji sa Asocijacijom potrošača Srbije (APOS). Istraživanjem, pod nazivom "Koliko potrošači razumeju deklaracije prehrambenih proizvoda", do sada je obuhvaćeno 700 ispitanika koji su popunili anketni list sa 15 pitanja, koji je postavljen na sajtu www.apos.org.rs, kao i slučajno odabranih potrošača.


Sastojci na deklaraciji poređani su po količini

Redosled  sastojaka u spisku sastojaka na deklaraciji %
Bez bilo kakvog reda 13.6
Prema važnosti dodatih sastojaka 15.4
Prema količini dodatih sastojaka 34.5
Ne znam 36.6


Istraživanje ukazuje i na to da bi proizvođači morali prilikom reklamiranja svojih proizvoda precizno da istaknu da li i kakav efekat reklamirani proizvod ima na zdravlje ljudi. Razliku između nutritivnih izjava "bogata vlaknima" i "izvor vlakana" znalo je samo 29 odsto ispitanika, a u istinitost nutritivnih i zdravstvenih izjava veruje tek njih 13 odsto.

Na mleku ne sme da stoji izjava "bez glutena"
 

Zaokružite izjavu koja ne može da se nađe na mleku %
Povećan sadržaj  kalcijuma 6.3
Bez glutena 47.9
Izvor vitamina D i kalcijuma 5.9
Obogaćeno vitaminima 10.1
Ne znam 29.7


Četvrtina ispitanih ne zna da li je zdraviji proizvod koji sadrži više zasićenih ili nezasićenih masnih kiselina, a 16 odsto misli da pirinač sadrži gluten. Činjenica da informaciju o nutritivnoj vrednosti proizvoda čita tek 35 odsto ispitanika, dok zdravstvene izjave zanimaju samo 13 odsto anketiranih, pokazatelj su da potrošači u Srbiji zapravo ne znaju o čemu ih deklaracija informiše.
 

Da li čitate etikete na namirnicama? %
Uvek čitam 22.3
Čitam ponekad 67.8
Nikad ne čitam 9.9

 

Nutritivna i zdravstvena svojstva proizvoda govore o njegovom kvalitetu i hranljivoj vrednosti i da je upravo deklaracija mesto koje pruža uvid u to kakav uticaj pojedine namirnice imaju na naše zdravlje.

Rezultati sveobuhvatnog istraživanja koje sprovodi IHIS u saradnji sa APOS-om biće prezentovani na međunarodnom savetovanju "Hrana, ishrana & zdravlje III", koje se održava 17. oktobra. Na skupu će biti reči i o uticaju probiotika i prebiotika na zdravlje ljudi i njihovoj primeni u prehrambenoj industriji, kao i o označavanju prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani.