thumb
Vesti

Preporuke za unapređenje komunikacije sa potrošačima

February 21, 2018

APOS je zaposlenima iz javnih komunalnih preduzeća iz Vojvodine predstavio preporuke kako da na najbolji način izađu u susret korisnicima usluga, koji imaju neke primedbe na rad preduzeća, ali i kako da se zaštite kada korisnici ili potrošači nisu u pravu.

 

 

Potrošači su ravnopravni partneri u donošenju mnogobrojnih odluka, a posebno sprovođenju komunalnih delatnosti

 

Kako bi se čuo glas potrošača, donete su odredbe u Zakonu o zaštiti potrošača po kojima je obavezno osnivanje Savetodavnih tela i Komisija za rešavanje reklamacija, u kojim treba da učestvuju predstavnici udruženja potrošača.

Potrošač je u obavezi da koristi komunalnu uslugu na način kojim se ne ometaju drugi korisnici i ne ugrožava životna sredina i na način kojim se ne ugrožavaju objekti i oprema, koji su u funkciji obavljanja određene komunalne delatnosti.