thumb
Hrana

Primedbe na predlog za promenu nivoa aflatoksina u mleku

October 9, 2015

 

Asocijacija potrošača Srbije (APOS) predlaže da se u cilju sprečavanja nesigurnosti kod potrošača i poštovanja osnovnog prava potrošača - na tačno i blagovremeno informisanje, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine koje ima odgovornost i obavezu, oglasi povodom sledećeg: Do kada će se primenjivati odredba Pravilnika, ukoliko zaista bude usvojen predlog radne grupe, da dozvoljeni nivo aflatoksina M1 bude 0,25 mikrograma?

 

Napomnjemo da APOS podržava domaćeg proizvođača mleka i njegovu borbu da opstane. Takođe, verujemo da je zalaganje Ministarstva, upravo podrška primarnoj proizvodnji mleka, ali očekujemo da i potrošač dobije sigurnost, bezbednost i garanciju da će na tržištu Srbije moći da ostvari svoja prava, a posebno pravo na izbor, u ovom slučaju- mleka, sa ili bez aflatoksina.  

 

Pravilnik koji predlaže radna grupa, a koji Ministarstvo smatra da treba usvojiti, verovatno proističe iz saznanja da sve prethodne edukacije poljoprivrednih proizvođača iz te oblasti u vremenu kada smo imali isti problem sa povećanjem aflatoksina, nisu dale zadovoljavajuće rezultate. Tako da, za sada, jedino dozvoljeni nivo aflatoksina M1, prema ovakvom sveukupnom stanju, može da bude 0,25 mikrograma, a da se ne ugasi proizvodnja mleka kod nas.

 

APOS, organizacija za zaštitu interesa potrošača, očekuje da podržite i potvrdite  našu težnju da je neophodno poverenje u stručne i profesionalne odluke Ministarstva.

 

Zato vas pozivamo da oročite primenu novog Pravilnika o promeni dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku na vreme prihvatljivo i za nas potrošače. U tom međuvremenu tražimo organizovanje efikasne pomoći proizvođačima mleka, za uklanjanje svih nedostataka koji su vas podstakli da je neophodna promena nivoa dozvoljenog aflatoksina u mleku. Tražimo oročavanje samo iz razloga poštovanja i očuvanja domaće proizvodnje i potrošnje mleka.