Razumevanje ovih oznaka na upakovanoj hrani najbolje čuvaju vaše zdravlje i prevencija su od nepotrebnog bacanja hrane i što je najvažnije – štede novac. Prosečni potrošač u Srbiji često poistovećuje oznake: "Najbolje upotrebiti do..." ("Best Before") i "Upotrebljivo do..." ("Use By") .

 "Najbolje upotrebiti do..."

Oznakama "Najbolje upotrebiti do..." i "Najbolje upotrebiti do kraja..." proizvođači označavaju datum do kada hrana zadržava svoj očekivani kvalitet. Hrana je i dalje sigurna za konzumiranje posle datuma uz oznaku " najbolje upotrebiti do... " pod uslovom da se poštuju uputstva za skladištenje i da pakovanje nije oštećeno. Ipak, posle navedenog datuma, hrana može početi da gubi svoj ukus i teksturu. Najčešće namirnice koje su označene ovim rečima su rashlađeni, smrznuti, sušeni proizvodi (testenine , pirinač.. ) kao i konzervirane i druge namirnice ( jestivo ulje, čokolade, i dr). Prema Pravilniku o deklarisnaju upakovanih namirnica (Član 32.) proizvođač je obavezan da posle ovih reči navede datum ili podatak o tome gde se datum nalazi na ambalaži. Po potrebi se navode i podaci o uslovima čuvanja hrane, kako bi hrana zadržala svoje osobine, kao i rok trajanja hrane posle otvaranja pakovanja. I pored označavanja namirnica pre kupovine sami proverite da li je pakovanje oštećeno.

" Upotrebljivo do..."

"Upotrebljivo do" ukazuje na datum do kada se hrana može konzumirati bezbedno. Obično je u pitanju hrana koja je sa mikrobiološkog stanovišta brzo kvarljiva i koja nakon kraćeg vremenskog perioda može da predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje ljudi. Nakon datuma označenog posle ovih reči ne treba konzumirati ovu hranu. Zamrznuto meso, zamrznute mesne prerađevine i zamrznuti neprerađeni riblji proizvodi iz domaćeg pravilnika, označavaju se na sledeći način: pre datuma navodi se oznaka -„Zamrznuto... ", oznaka datuma treba da sadrži dan, mesec i godinu u hronološkom obliku i uputstvo za upotrebu. Sa ovom hranom treba rukovati veoma pažljivo. Pored čitanja deklaracije i načina upotrebe, veoma je važno i pratiti uputstva koja se odnose na čuvanje ove namirnice (temperatura, svetlost, suvo, itd.). Pridržavanje ovakvih uputstava važno je ukoliko odmah nakon kupovine želite da zamrzavanjem produžite rok trajanja.