thumb
Hrana

Šta sve treba da znamo o hlebu

March 6, 2017

Pravlink o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, između ostalog, nalaže i obavezno obeležavanje mesta, odnosno zemlje porekla i zemlje iz koje je hrana uvezena. Kada potrošač kupuje proso i pročita na deklaraciji zemlju porekla npr. Belorusija, a u istoj toj radnji zatraži brašno od istog, a ono ima navedenu zemlju porekla npr. Srbija, zamisliće se kakvu je to informaciju dobio. Međutim, postoje dodatne odredbe koje se odnose na poštovanje različitih uslova prilikom kvalifikovanja robe za izdavanje uverenja o srpskom poreklu. Kako ne bismo opteretili tekst previše stručnim informacijama, zbog praktičnosti navešćemo primer koji se odnosi na kupovinu brašna i hleba, a što je definisano Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina ("Sl. glasnik RS", br. 68/2016) koji mora biti u saglasnosti sa prethodnim pravilnikom.

Zato, svaki potrošač treba da zna sledeće:


Pšenični hleb sadrži najmanje 90% pšeničnog brašna, od ukupno upotrebljene količine brašna za proizvodnju istog, osim pšeničnog integralnog hleba koji sadrži najmanje 80% pšeničnog integralnog brašna ili integralne pšenične prekrupe od ukupno upotrebljene količine brašna. Speltin hleb, proizvodi se od najmanje 70% speltinog brašna ili drugih mlinskih proizvoda od spelte ili integralnog speltinog brašna, računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna. Hleb proizveden od drugih vrsta žita u promet se stavlja pod nazivom koji odgovara vrsti upotrebljenog žita za njegovu proizvodnju, kao raženi, kukuruzni, heljdin i dr.

 

Raženi hleb se proizvodi od najmanje 70% raženog brašna različitih tipova, računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna, a razvrstava se na:

  • 1) raženi hleb;
  • 2) raženi integralni hleb, proizveden od integralnog raženog brašna ili ražene prekrupe.

 

 

Kukuruzni hleb se proizvodi od najmanje 60% kukuruznog brašna ili drugih mlinskih proizvoda od kukuruza, računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna.

Heljdin hleb se proizvodi od najmanje 30% heljdinog brašna, računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna.

Mešani pšenični hleb, ako sadrži najmanje 51% m/m pšeničnog brašna ili pšeničnih pahuljica računato na ukupnu količinu brašna;

Mešani raženi hleb, ako sadrži najmanje 30% m/m raženog brašna ili raženih pahuljica računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna;

Mešani kukuruzni hleb, ako sadrži najmanje 20% m/m kukuruznog brašna ili drugih mlinskih proizvoda od kukuruza računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna;

Mešani ječmeni hleb, ako sadrži najmanje 15% m/m ječmenog brašna ili ječmenih pahuljica računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna;

Mešani heljdin hleb, ako sadrži najmanje 15% m/m brašna ili drugih mlinskih proizvoda od heljde, računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna;

Mešani ovseni hleb, ako sadrži najmanje 15% m/m ovsenog brašna ili ovsenih pahuljica računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna;

Mešani hleb od prosa, ako sadrži najmanje 15% m/m prosenog brašna ili drugih mlinskih proizvoda od prosa računato na ukupnu količinu brašna;

Mešani hleb od spelte, ako sadrži najmanje 30% m/m speltinog brašna ili speltinih pahuljica računato na ukupno upotrebljenu količinu brašna

 

Ovaj tekst je deo aktivnosti projekta Vojvođanske inicijative za EU finansirano od strane Fondacija za otvoreno društvo