• March 14, 2017 Vesti

  Susret sa potrošačima

  Povodom obeležavanja Svetskog i Evropskog dana potrošača APOS i  EU Info point Novi Sad organizuju uličnu manifestaciju - Susret sa potrošačima. Pročitaj više »

 • February 25, 2017 Saveti

  Prava pacijenata kao potrošača

  Po podnošenju prigovora, savetnik pacijenata odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana , utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru. Pročitaj više »

 • September 1, 2016 Projekti

  Vojvođanska inicijativa za EU

  APOS predvodi poglavlje koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja - 28. i poglavlje 12 koje se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku. Pročitaj više »

 • June 8, 2015 Kampanje

  APOS @ "Zelena nedelja"

  Učesnici seminara imali su priliku da se upoznaju sa regulativama i standardima EU iz oblasti zaštite životne sredine i recikliranja. Predstavljena su im i praktična rešenja kao i primeri dobre prakse iz EU i Vojvodine koji se mogu primeniti u njihovim školama. Pročitaj više »

 • April 1, 2015 Vesti

  ICRT objavio članstvo APOS-a u svom biltenu

  APOS želi da uspostaviodrživi sistem kojim će udruženo sprovoditi redovna testiranja proizvoda na tržištu i time obezbediti dugoročnu nezavisnost i trajno ojačati svoje kapacitete Pročitaj više »

 • November 20, 2014 Vesti

  Prava potrošača pod lupom EU

  Eksplanatorni skrining za Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja biće održan u Briselu od 4. do 5. decembra.

  Pročitaj više »