• February 21, 2018 Vesti

  Preporuke za unapređenje komunikacije sa potrošačima

  APOS je zaposlenima iz javnih komunalnih preduzeća iz Vojvodine predstavio preporuke kako da na najbolji način izađu u susret korisnicima usluga, koji imaju neke primedbe na rad preduzeća, ali i kako da se zaštite kada korisnici ili potrošači nisu u pravu. Pročitaj više »

 • December 22, 2017 Analize

  Uloga lokalne samouprave u zaštiti potrošača

  Komunalne delatnosti su usluge koje su od najvećeg značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem. Pročitaj više »

 • December 16, 2017 Saveti

  Šta su usluge od opšteg ekonomskog interesa

  Potrošač ima pravo na uredno i neprekidno snabdevanje uslugama od opšteg ekonomskog interesa odgovarajućeg kvaliteta po pravičnoj ceni, u skladu sa posebnim propisima.

  Pročitaj više »

 • December 16, 2017 Saveti

  Ugroženi potrošač

  Ugroženi potrošač je potrošač koji zbog svog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika pribavlja robu ili koristi uslugu pod naročito otežanim uslovima ili je u tome onemogućen.

  Pročitaj više »

 • December 15, 2017 Vesti

  Potrošači nedovoljno informisani o pravima

  40% njih ne zna ko odlučuje o njihovim reklamacijama Pročitaj više »

 • November 16, 2017 Kampanje

  Koliko poznajete svoja prava u oblasti komunalnih usluga

  APOS u projektu „Vojvodina u procesu EU integracija“ realizuje aktivnosti kroz promociju informisanosti i popularizaciju znanja o komunalnim uslugama. Pročitaj više »

 • February 26, 2015 Kampanje

  Dimničarina - zašto je plaćamo?

  Potrošači kao korisnici usluga treba da budu upoznati o tome kuda ide njihov novac, kao i kakva je i čemu služi usluga koju plaćaju. Pružanje svih usluga se kroz Zakon o zaštiti potrošača definiše kao i u bilo kom drugom primeru - kroz prava i obaveze između potrošača i trgovca. Pročitaj više »

 • February 15, 2015 Projekti

  Proaktivni potrošaći

  Unapređenje komunikacije građana i davaoca usluga u oblasti komunalnih delatnosti. Stvaranje uslova za informisanje i obaveštavanje potrošača o kvalitetu i dostupnosti usluga

  Pročitaj više »

 • October 30, 2014 Vesti

  Isključenje redovnih platiša?

  Rukovodstvo javno komunalnog preduzeća "Standard" iz Vrbasa pronašlo je originalan način da se "stane na put" individulanim neplatišama tako što bi sve stanare u zgradi kaznilo isključenjem sa vodovodne mreže.

  Pročitaj više »