• September 1, 2016 Projekti

    Vojvođanska inicijativa za EU

    APOS predvodi poglavlje koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja - 28. i poglavlje 12 koje se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku. Pročitaj više »