Kako predati pritužbu?

  1. Podnesite prigovor (Izjavite reklamaciju) trgovcu

    Prvo se morate obratiti trgovcu ili davaocu usluge i podneti pritužbu odnosno izjaviti reklamaciju, kako biste mu na taj način omogućili da reši problem. Savetujemo vam da pošaljete pisanu pritužbu, e-poštu ili fax kako biste imali potvrdu (pisani trag) o podnošenju pritužbe.

  2. Kontaktirajte APOS Tim

    Ako vam trgovac ili davalac usluge ne odgovori u roku od 8 dana (obavezno se obratite tržišnoj inspekciji) ili ako niste zadovoljni odgovorom, kontaktirajte nas i mi ćemo pokušati da vam pomognemo. Savetujemo vam da ispunite Obrazac za pritužbu.