Doprinosimo boljem institucionalnom položaju potrošača. Iniciramo donošenje i promene zakona. Sarađujemo sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

 

 • September 1, 2016 Projekti

  Vojvođanska inicijativa za EU

  APOS predvodi poglavlje koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja - 28. i poglavlje 12 koje se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku.

 • March 15, 2016 Projekti

  Partnersko saopštenje za javnost

  Sistem bezbednog upravljanja hemikalijama ima za cilj poboljšanje nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od opasnosti i rizika povezanih sa njihovom upotrebom.

 • February 15, 2015 Projekti

  Potrošač - investitor na tržištu

  Povećanje transparentnosti na tržištu Srbije i fer odnos na relaciji trgovac - potrošač.

 • February 15, 2015 Projekti

  Unapređenje kvaliteta turističkih usluga u Vojvodini

  Centralna aktivnost projekta je i edukativni seminar za profesionalnu obuku ciljnih grupa na 5 tema. Iskustva APOS-a u radu sa potrošačima mapiralo je neke od ključnih slabih tačaka ponuđača usluga u oblasti turizma u odnosu na potrošače, kao korisnike usluga.

 • February 15, 2015 Projekti

  Proaktivni potrošaći

  Unapređenje komunikacije građana i davaoca usluga u oblasti komunalnih delatnosti. Stvaranje uslova za informisanje i obaveštavanje potrošača o kvalitetu i dostupnosti usluga

 • February 15, 2015 Projekti

  Rate Me Green

  Cilj kampanje je bio da se istaknu neki od problema u vezi sa neodgovornom upotrebom pesticida u poljoprivredi.

 • February 15, 2015 Projekti

  Bezbedno je ukusnije

  Projekat koji se bavi bezbednošću hrane i zdravljem potrošača

 • February 15, 2015 Projekti

  Odgovoran potrošač

  Doprinos ukupnom podizanju svesti o potrebi zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na značaj aktivne uloge potrošača kako na tržištu tako i kroz državne institucije.

 • February 15, 2015 Projekti

  Projekat "Tests"

  Realizovano je prvo nezavisno uporedno testiranje roba i usluga u Srbiji

 • February 15, 2015 Projekti

  Regionalno savetovalište potrošača za Vojvodinu

  Osposobljavanje sopstvenih kapaciteta za davanje pojedinačnih saveta i pomoći potrošačima, u skladu sa evropskim standardima,

 • February 15, 2015 Projekti

  BeEAMS - Povećanje energteske efikasnosti

  BeEAMS - Povećanje energteske efikasnosti u zemljama koje teže da postanu članice EU.

 • February 15, 2015 Projekti

  PONTIS - Slovačka kao primer

  Unapređenje praktične politike zaštite potrošača u Srbiji u svetlu pristupanja EU.

 • February 15, 2015 Projekti

  Istraživanje: Tvoj novac - tvoje pravo

  Nezavisno istraživanje potrošačkih kredita.

 • February 15, 2015 Projekti

  TV serijal „Potrošački Reporter“

  APOS je u saradnji sa Radio Televizijom Vojvodine realizovala serijal od 10 emisija

 • February 15, 2015 Projekti

  Unapređenje informisanja kroz časopis

  Projekat podrške za unapređenje kvaliteta i obima informacija koje se objavljuju u časopisu Potrošački Reporter.