Potrošači, imate  prava - koristite ih. Čitajte aktuelnosti i stručne preporuke o tome kako da ostvarite svoja zakonska prava. U ovoj rubrici pružamo informacije i kako da pametno kupujete, birate proizvode i dobijete najbolji mogući kvalitet za najpovoljniju cenu.

 • March 26, 2017 Saveti

  Digitalni identitet –

  – šta on može da znači za potrošače?

 • February 25, 2017 Saveti

  Prava pacijenata kao potrošača

  Po podnošenju prigovora, savetnik pacijenata odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana , utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.

 • February 25, 2017 Saveti

  Zašto je važno pročitati deklaraciju?

  Deklaracija sadrži mnoge korisne podatke na osnovu kojih potrošač može napraviti adekvatan izbor.

 • February 15, 2017 Saveti

  Kako se vrši deklarisanje?

  Deklarisanje mora biti izvršeno na način kojim se ne obmanjuju potrošači.

 • November 15, 2015 Saveti

  Pravda za patike

  Reklamacija obuće - zakonske norme i realnost

 • October 26, 2015 Saveti

  Prava potrošača u javnom saobraćaju

  Na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, nadzor nad primenom vrši Ministarstvo preko republičkog inspektora za drumski saobraćaj

 • August 21, 2015 Saveti

  Kako odabrati ranac ili školsku torbu

  Najvažnije je da na licu mesta proverite udobnost torbe, kako u tanjoj tako i u slojevitoj odeći.

 • August 20, 2015 Saveti

  Putovanje avionom

  Ova prava se odnose na sve koji putuju u i iz zemalja Evropske unije, Islanda ili Norveške

 • July 20, 2015 Saveti

  Kako da odaberete najbolji klima uređaj?

  Postoje dva osnovna tipa: prenosivi uređaji koje možete da pomerate iz prostorije u prostoriju i split uređaji koji se trajno fiksiraju za zid.

 • July 14, 2015 Saveti

  Automobil na zajam

  Da li je “kar šering” način da se u budućnosti reši problem saobraćaja?

 • June 4, 2015 Saveti

  Dozvoljeni minus kao najskuplji kredit

  Najveća zamka odobrenog minusa je što ga mali broj potrošača doživljava kao kredit, ali to je zapravo jedan od najskupljih oblika zaduženja koji banke odobravaju.

 • May 20, 2015 Saveti

  Oštećeni turisti

  Dok se odgovornost prebacuje sa jedne strane na drugu najviše trpe potrošači, korisnici turističkih usluga.

 • April 21, 2015 Saveti

  Nepravične odredbe ugovora

  Nejasne odredbe ugovora između potrošača i trgovca tumače se u korist potrošača

 • April 15, 2015 Saveti

  Pametno odložite zimske gume

  Prenosimo vam savete kako da vam zimske gume duže traju.

 • February 15, 2015 Saveti

  Reklamacija mobilnom operatoru

  U Zakonu o elektronskim komunikacijama navedeno je da se nakon odgovora od strane operatora, kojim niste zadovoljni, obavezno obratite RATEL-u