Potrošači, imate  prava - koristite ih. Čitajte aktuelnosti i stručne preporuke o tome kako da ostvarite svoja zakonska prava. U ovoj rubrici pružamo informacije i kako da pametno kupujete, birate proizvode i dobijete najbolji mogući kvalitet za najpovoljniju cenu.

 • December 16, 2017 Saveti

  Šta su usluge od opšteg ekonomskog interesa

  Potrošač ima pravo na uredno i neprekidno snabdevanje uslugama od opšteg ekonomskog interesa odgovarajućeg kvaliteta po pravičnoj ceni, u skladu sa posebnim propisima.

 • December 16, 2017 Saveti

  Ugroženi potrošač

  Ugroženi potrošač je potrošač koji zbog svog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika pribavlja robu ili koristi uslugu pod naročito otežanim uslovima ili je u tome onemogućen.

 • June 3, 2017 Saveti

  Zaštita prava onih najranjivijih u društvu

  Autorski tekst koleginice Tanje Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača iz Osijeka

 • March 26, 2017 Saveti

  Digitalni identitet –

  – šta on može da znači za potrošače?

 • February 25, 2017 Saveti

  Prava pacijenata kao potrošača

  Po podnošenju prigovora, savetnik pacijenata odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana , utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.

 • February 25, 2017 Saveti

  Zašto je važno pročitati deklaraciju?

  Deklaracija sadrži mnoge korisne podatke na osnovu kojih potrošač može napraviti adekvatan izbor.

 • February 15, 2017 Saveti

  Kako se vrši deklarisanje?

  Deklarisanje mora biti izvršeno na način kojim se ne obmanjuju potrošači.

 • November 15, 2015 Saveti

  Pravda za patike

  Reklamacija obuće - zakonske norme i realnost

 • October 26, 2015 Saveti

  Prava potrošača u javnom saobraćaju

  Na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, nadzor nad primenom vrši Ministarstvo preko republičkog inspektora za drumski saobraćaj

 • August 21, 2015 Saveti

  Kako odabrati ranac ili školsku torbu

  Najvažnije je da na licu mesta proverite udobnost torbe, kako u tanjoj tako i u slojevitoj odeći.

 • August 20, 2015 Saveti

  Putovanje avionom

  Ova prava se odnose na sve koji putuju u i iz zemalja Evropske unije, Islanda ili Norveške

 • July 20, 2015 Saveti

  Kako da odaberete najbolji klima uređaj?

  Postoje dva osnovna tipa: prenosivi uređaji koje možete da pomerate iz prostorije u prostoriju i split uređaji koji se trajno fiksiraju za zid.

 • July 14, 2015 Saveti

  Automobil na zajam

  Da li je “kar šering” način da se u budućnosti reši problem saobraćaja?

 • June 4, 2015 Saveti

  Dozvoljeni minus kao najskuplji kredit

  Najveća zamka odobrenog minusa je što ga mali broj potrošača doživljava kao kredit, ali to je zapravo jedan od najskupljih oblika zaduženja koji banke odobravaju.

 • May 20, 2015 Saveti

  Oštećeni turisti

  Dok se odgovornost prebacuje sa jedne strane na drugu najviše trpe potrošači, korisnici turističkih usluga.